O mnie

Kim jestem

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, psychodietetykiem i doradcą zawodowym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz doradztwo zawodowe i edukacyjne. Jestem członkiem nadzwyczajnym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, gdzie ukończyłam 4-letni kurs terapii systemowej oraz wiele innych szkoleń, doświadczeń własnych i warsztatów. Od 20 lat pracuję z dorosłymi i młodzieżą.

Kwalifikacje

1994- 1999 - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych,
kierunek - Psychologia

2004 -2005 -  Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
- studia podyplomowe ”Wychowanie do życia w rodzinie”

2018 – 2019 -  Wyższa Szkoła Uni-Terra
- studia podyplomowe, kierunek „Doradztwo zawodowe”

2019- 2020 -  Uniwersytet SWPS
- studia podyplomowe, kierunek „Psychodietetyka”

2012-2013 - Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej - 168 godzin

     - Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej

     - Systemowe rozumienie komunikacji, wzorce komunikacji

     - Psychoterapia jako rozwijanie opowieści alternatywnych (wg. M. White’a)

     - Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty

     - Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych

     -Terapia leku w ujęciu systemowym

     - Systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego

     - Zaburzenia jedzenia. Rozumienie, leczenie

     - Psychoterapia systemowa w psychiatrii

     - Terapia osób doświadczających przemocy

     - Refleksyjna terapia par

     - Zakłócona równowaga w regulacji bliskości i dystansu

2009 - 2010 Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej –130 godzin

     - Ewolucja myśli i terapii systemowej. Specyfika systemowych szkół terapeutycznych

     - Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia systemowego

     -Teoria procesu terapeutycznego

     - Diagnoza psychoterapeutyczna

     - Interwencje terapeutyczne - strategie, metody, techniki

     - Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej

2022 – szkolenie - Systemowy Coaching Dla Rodziców - narzędzia w pracy z rodzicami – 96 godzin 

2023 – warsztat - Wstęp do terapii prowokatywnej – 24 godziny

2024 – warsztat – Wstęp do psychoterapii traumy – 24 godziny

- warsztat - Moduł psychopatologia, diagnoza nozologiczna – 16 godzin

 - warsztat - Zagadnienia etyczne w psychoterapii – 8 godzin

 - warsztat – Systemowa terapia zaburzeń jedzenia - bulimia: "Żeby pomóc - trzeba zrozumieć, żeby zrozumieć - trzeba poznać"- 16 godzin

- warsztat - Psychologiczne doradztwo systemowe dla dorosłych – 20 godzin

- warsztat - Nie - zmiana. Co robić, gdy się nic nie zmienia – 24 godziny

- doświadczenia własne -  "Suknia biała, suknia czarna, czyli co nieco  z życia kobiet" – 20 godzin

- doświadczenia własne - Praca nad własnym genogramem, cz. 1. "Im więcej zmian tym więcej dawnego. Im więcej dawnego tym więcej zmian" – 20 godzin

- doświadczenia własne - Praca z własnym genogramem, cz. 2 "Patrz dokąd idziesz a dojdziesz gdzie patrzysz - mój posag" – 20 godzin

- doświadczenia własne – Praca nad własnym genogramem, cz.3. Historie mojego życia, cz.3 "Dokąd zdążam" – 20 godzin

Od 2010 i nadal – superwizje u superwizora systemowego p. Ewy Stankowskiej – 180 godzin

Od 2010 i nadal  – doświadczenia własne  (w tym własna psychoterapia) - ok. 100 godzin

1997 - Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie
     – kurs z zakresu nauczania psychologii i edukacji zdrowotnej – 420 godzin

- Szkolenie ”Coaching w doradztwie edukacyjno-zawodowym- Instytut Technologii Eksploatacji, Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej

- Szkolenie „Zawodoznawstwo w doradztwie edukacyjno - zawodowym”- Instytut Technologii Eksploatacji, Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej

- Szkolenie z zakresu zastosowania rezultatów projektu „Zestaw poradników z doradztwa zawodowego” - Instytut Technologii Eksploatacji, Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej

- Kongres psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych - „Seksualność jako wyzwanie dla współczesnej praktyki psychologicznej” – Forum Media Polska

- Konferencja „Warsztat pedagoga, psychologa szkolnego. Diagnoza i pomoc”

- Cykl seminariów na nauczycieli „Strefa młodzieży SWPS” – Uniwersytet SWPS

- Szkolenie z zakresu mediacji „Mediacje rówieśnicze/ szkolne sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole”– Progresfera

- Szkolenie z zakresu zagrożeń nowymi środkami psychoaktywnymi ”Współczesne środki odurzające, skuteczne formy interwencji i pomocy” MONAR

- Szkolenie „Jak motywować uczniów do nauki”- Centrum Edukacji Obywatelskiej

- Kurs „Koodrynator zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole/ placówce oświatowej” - Studium Prawa Europejskiego

- Kurs dla doradców zawodowych w zakresie stosowania  Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych - Narodowe Forum Doradztwa Kariery

- Szkolenie dla doradców zawodowych zorganizowane przez Miasto Poznań
w ramach przygotowań do projektu EFS „Gotowi na przyszłość”

- Warsztaty dydaktyczne „Motywacja do nauki i kreatywność uczniów jako efekt postaw i oddziaływań nauczycieli i wychowawców- Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania z Poznania

- Profilaktyka uzależnień - od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - MONAR

Kontakt

Zapraszam do rozmowy