Jak pracuję

Pracuję w nurcie terapii systemowej. Obszar mojej pracy to szeroko pojęta zmiana – w sferze relacji partnerskich i rodzinnych, samorozwoju i zachowań zdrowotnych. W trakcie spotkań towarzyszę klientowi przy odczytywaniu swoich potrzeb, odkrywaniu i uruchamianiu zasobów, by skuteczniej wykorzystywać dotychczasowe zdrowe sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i kryzysach oraz wprowadzić nowe. Zachęcam klienta do zmiany narracji na temat siebie i swojego życia, do „napisania” na nowo swojej opowieści. Moja wiedza i doświadczenie zawodowe pozwalają mi na udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, w problemach z lękiem, obniżonym nastrojem, radzeniem sobie ze stresem. Pracuję z klientami indywidualnymi i parami, swoją ofertę kieruję do osób przeżywających problemy osobiste, kryzysy związane z różnymi wydarzeniami życiowymi, trudności w relacjach i komunikacji, trudności emocjonalne związane z akceptacją siebie, obniżoną samooceną, poczuciem braku wpływu na swoje życie.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno – zawodowym psychologa.

 

Czym jest terapia systemowa można dowiedzieć się więcej ze strony Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Znany lekarz

Sprawdź moje opinie na znanylekarz.pl